L’Ànec Joaquim

Fitxa tècnica de l?ànec joaquim de la companyia pengim-penjam titelles curriculum de l'ànec joaquim de la companyia pengim-penjam titelles Fotos amb ressolució de l'ànec Joaquim de la comapnyia pengim-penjam titelles dossier de l'ànec Joaquim de la companyia pengim-penjam titelles

“Espectacle per treballar les emocions”
“Espectacle inspirat en el conte El Pato y la Muerte de Wolf Erlbruch”

L’Ànec Joaquim no tan sols toca el tema de la mort sinó que mostra com de meravellosa és la vida; una vida de molts colors amb amor i harmonia.
La vida necessita de la mort com la llum de la foscor. La música d’un violí que sona en directe és l’ingredient principal que acompanya les accions de l’espectacle i emocions del públic.
Un personatge divertit la Bertuixa ens ajudarà a ritme de guinyol a entrar en la poesia del conte i també serà ella qui ens farà la distensió final per tal d’acomiadar-nos amb reflexió i alegria.

L’Ànec Joaquim és un espectacle que tracta el tema de la mort per tal de que aquest no es converteixi en un tabú.
Dins la literatura infantil hi ha molts contes dedicats a parlar de la mort. Sovint mares i pares demanen aquests contes per què sigui més fàcil exposar aquest tema als seus fills/es. Sigui com sigui, una mort propera comporta un dolor i sentiment de buidor i és per això que amb aquest espectacle volem que el nen/a en parli, exterioritzi el que pensa i sent. Pengim-Penjam volem treballar aquestes emocions que ens ajudaran a créixer amb consciència.

«Espectacle amb música en directe»

Titelles de guant de l'ànec Joaquim de pengim-penjam titelles
Titelles de guant de l'ànec Joquim de pengim-penjam titelles
Titella i violí de l'ànec joaquim de pengim-penjam titelles
Titella i violí de l'espectacle L'ànec joaquim de pengim-penjam titelles
Titelles de l'espectacle L'ànec joaquim de pengim-penjam titelles
Titelles de l'espectacle L'ànec joaquim de pengim-penjam titelles
Titella de l'espectacle l'ànec Joaquim de pengim-penjam titelles
Titelles de l'espectacle l'ànec joaquim de pengim-penjam titelles
peixos i ànec de l'espectacle l'ànec Joaquim de pengim-penjam titelles
ànec i mort de l'espectacle l'ànec Joaquim de pengim-penjam titelles
titelles de l'espectacle de l'ànec Joaquim de pengim-penjam titelles
músic i titellaire de l'espectacle l'ànec Joaquim de pengim-penjam titelles
músic i titellaire de l'espectacle l'anec Joaquim de pengim-penjam titelles

    Vull contactar amb vosaltres

    Vostè consent, mitjançant la marcació de la present casella, al tractament de les seves dades amb les finalitats descrites en la Política de Privacitat.

    Vostè declara, mitjançant la marcació de la present casella, sota la seva pròpia responsabilitat, tenir complerts els catorze anys d'edat, responent de manera exclusiva i personal de la veracitat d'aquesta declaració i assumint, per tant, les possibles responsabilitats legals sobre això .

    Vostè consent, mitjançant la marcació de la present casella, per a la recepció de comunicacions comercials i de cortesia relacionades amb la nostra entitat a través del telèfon, correu postal ordinari, fax, correu electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalents.

    Please prove you are human by selecting the cup.