Espectacles adaptats per 0-3 anys

«Espectacles adaptats per nens/es de 0-3 anys»

Pengim-Penjam tenim tot un seguit d’espectacles que s’adapten aquesta franja d’edat.

El Regal

El gall Frederic i la gallina Caterina

El Moliner

St. Jordi i la Princesa Maria

La durada dels espectacles la reduïm a 30-40 minuts aproximadament.

Si voleu saber més informació sobre algun dels títols podeu clicar en l’espectacle específic i obtindreu la informació genèrica.

Titelles de El regal -Pengim-Penjam.com
El gall de la companyia de titelles pengim-penjam titelles
El Moliner de la acompanyia de titelles Pengim-Penjam.com
titelles de st. jordi de pengim-penjam.com
El Moliner de pengim-penjam.com
St. jordi de pengim-penjam titelles
El regal de pengim-penjam titelles
El gall Frederic de pengim-penjam titelles

 

    Vull contactar amb vosaltres

    Vostè consent, mitjançant la marcació de la present casella, al tractament de les seves dades amb les finalitats descrites en la Política de Privacitat.

    Vostè declara, mitjançant la marcació de la present casella, sota la seva pròpia responsabilitat, tenir complerts els catorze anys d'edat, responent de manera exclusiva i personal de la veracitat d'aquesta declaració i assumint, per tant, les possibles responsabilitats legals sobre això .

    Vostè consent, mitjançant la marcació de la present casella, per a la recepció de comunicacions comercials i de cortesia relacionades amb la nostra entitat a través del telèfon, correu postal ordinari, fax, correu electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalents.

    Please prove you are human by selecting the key.